.::
Stoppläget på bakrutetorkaren ::.

 

För att få ett modernare och snyggare utseende på bakluckan så kan man flytta stoppläget på bakrutetorkaren ett halvt varv ( 180 grader ).
Då behöver man.

.:: Spårskruvmejsel

.:: 10 mm U-ringsnyckel

Demontera först plasten på insidan av bakluckan genom att ta bort plastpluggarna med en skruvmejsel. Sedan så är det bara att låssa muttern på torkarmotorn och vrida staget ett halvt varv & montera tillbaka det .Då hamnar muttern under staget. Sedan så behöver man justera torkar armens position på utsidan lite grann så att den hamnar längs med rutans nederkant. Gör detta genom att låssa muttern på torkararmen lyft armen och justera .Sätt tillbaka och dra åt.

.:: Sedan så är det klart och mycket snyggare.

.::  Före     

 

                                  

.::  Efter